پیشنهادِ حواگونه

اگر استرس دارید استشمامِ بوی سیب، به خصوص سیبِ سبز، تا حدِ زیادی شما را آرام میکند. 

همچنین بوییدنِ سیبِ سبز فشار خون را کاهش داده و در تسکینِ سردرد و میگرن هم بسیار موثر است.

برید سیبِ سبز ببویید :)

۱ ۲ ۳

اشتیاقی که به دیدارِ
تو
دارد دلِ من
دلِ من داند
و
من دانم
و
دل داند
و
من

آرشیو مطالب
صنما پیشنهاد می‌کند
Designed By Erfan, Edited by a Friend Powered by Bayan