بهترین مترجم

بهترین مترجم کسی است که:
سکوت دیگران را ترجمه کند!
شاید سکوتی تلخ گویای دوست داشتنی شیرین باشد…


.: دکتر علی شریعتی :.


یه وقتایی ...

یه وقتایی همه رو داری اما انگار هیچکس رو نداری...

یه وقتایی هیچکس رو نداری اما انگار همه رو داری...

یه وقتایی همه هستن ولی احساس تنهایی میکنی...

یه وقتایی هیچکس نیست ولی احساس میکنی تنها نیستی...

یه وقتایی همه چی داری ولی احساس خوشبختی نمیکنی...

یه وقتایی هیچی نداری ولی احساس میکنی خوشبخت ترینی...

یه وقتایی...


یه سوال

اگه میشد خدا رو با چشم سر دید چی میشد؟!

اگه هر جا میرفتیم خدا رو با چشم میدیدیم که کنارمونه و نگاهمون میکنه... بازم گناه میکردیم؟!

.

.

.

خدایی که با چشم سر نمیشه دید رو چقدر قبول داریم؟!


Happiness

.Happiness is not having what you want

.It's wanting what you have


Closed door

...When one door of happiness closes, another opens

but often

 .we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us


Your problems

...When GOD solves your problems

you have faith in HIS abilities

...when GOD dosn't solve your problems

HE has faith in your abilities


این یعنی...

منتظر باش اما معطل نشو

تحمل کن اما توقف نکن

قاطع باش اما لجباز نباش

صریح باش اما گستاخ نباش

بگو آره اما نگو حتما

بگو نه ولی نگو ابدا

این یعنی همه چی باش اما هیچی نباشاشتیاقی که به دیدارِ
تو
دارد دلِ من
دلِ من داند
و
من دانم
و
دل داند
و
من

Designed By Erfan, Edited by a Friend Powered by Bayan