نامه‌ی نهم

اسمش رو چی می‌شه گذاشت؟! نمی‌دونم. بذار اینطوری واست تعریف کنم.

سرگیجه

افتادنِ لیوانِ شیشه‌ای

زمین خوردن با صورت

و

تموم

برای همیشه

من دیگه اون لبخندی که دوست داشتی رو ندارم

 

بنویس

بیشتر بنویس

بیشتر از قبل براش بنویس

بیشتر از قبل برای لبخندش بنویس

مراقبِ لبخندش باش

و

قسم به لحظه‌ای

که به دستِ حرفِ اولِ الفبا

به دار آویخته خواهم شد...

 


اشتیاقی که به دیدارِ
تو
دارد دلِ من
دلِ من داند
و
من دانم
و
دل داند
و
من

Designed By Erfan, Edited by a Friend Powered by Bayan