لایقِ اسمِ شما نبودم...

همیشه دوست داشتم نامم فاطمه باشد
ولی
فاطمه بودن و فاطمه ماندن لیاقت می خواهد
که
من
نداشتم

The Death Cure
---------------------------------------------
تو اگر به تعدادِ همه‌ی لحظه‌های همه‌ی این چند سال‌، یک گوشه‌ی سالنامه‌ات چوب‌خط‌ها کشیده‌ای بدان من و آینه‌ی تمام‌قدِ گوشه‌ی اتاقم به ازای همه‌ی این ثانیه‌ها هزاران بار جان داده‌ایم...

Designed By Erfan Powered by Bayan