لایقِ اسمِ شما نبودم...

همیشه دوست داشتم نامم فاطمه باشد
ولی
فاطمه بودن و فاطمه ماندن لیاقت می خواهد
که
من
نداشتم

می‌دانی تعجبِ من از چیست؟! از این که هر وقت می‌گویند هوالباطن، هوالظاهر هم می‌گویند. مگر می‌شود که تو هم باشی و هم نباشی. هم همه‌ جا باشی و هم هیچ‌ کجا نباشی. گاهی اوقات تو چقدر سختی.
Designed By Erfan Powered by Bayan